Project Rug in de Groei

Sinds 2015 wordt er door de GGD niet meer gecontroleerd op de aanwezigheid van een scoliose, tenzij er een duidelijke aanwijzing is, omdat het te weinig effectief zou zijn en té duur. Dit is een enorm gemiste kans, want de groep van kinderen met scoliose wordt steeds groter, doordat kinderen steeds langer en in een slechtere houding zitten. Een scoliose wordt vaak pas opgemerkt door ouders of verwanten wanneer de mate van de scoliose al groot is. En de kans op behandeling met behulp van een brace of een operatie is dan veel groter. 

Zo zonde, want als je er op tijd bij bent, kan je werken aan de houding en specifieke oefeningen doen, zodat de groei van de scoliose zoveel mogelijk wordt tegengehouden, waardoor een brace of operatie niet nodig gaat zijn! 
Daarom wil ik me ervoor inzetten om alle kinderen van Leusden in de groepen 7 en 8 gezien te hebben, zodat er op tijd gehandeld kan worden! Dit is een vrijblijvende screening waarin ik advies geef wanneer het nodig is. Het is aan ouders wat zij er mee doen, en waar zij eventueel een behandeling oppakken. 

In Leusden wordt deze screening ondersteund door Mw. H. Sonneveld, orthopeed in Meander MC.

Citaat van orthopeed Mw. Sonneveld:

“Het is erg jammer dat er nog zoveel kinderen, voornamelijk meisjes, op mijn spreekuur komen met een forse scoliose terwijl ze eigenlijk al zijn uitgegroeid. Zij komen dan vaak al in aanmerking voor operatieve behandeling. Zouden ze eerder, voor de groeispurt, al zijn doorverwezen dan zou een behandeling met oefentherapie en/of brace nog mogelijk zijn geweest. Er is dan vaak nog sprake van een kleine bocht die door de omgeving niet wordt gesignaleerd maar met de eenvoudige buktest al wel gezien kan worden. De buktest is een hele simpele test, makkelijk uit te voeren en goed geschikt voor vroeg-diagnostiek zodat er op een vroeger tijdstip behandeling kan worden ingezet en uiteindelijk operatieve behandeling minder vaak nodig zal zijn. “

Wil jij op een basisschool een gratis screening laten doen? Neem contact op voor meer informatie.
Ook op de praktijk doe ik gratis scoliose-screeningen uitvoeren van max. 15 minuten. 

Kijk ook op www.rugindegroei.nl voor meer informatie.