Project Rug in de Groei

We (ik en andere oefentherapeuten in Nederland) onderzoeken kinderen op scheefgroei van de wervelkolom volgens een checklist. Het doel is uiteindelijk alle kinderen van groep 7 en 8 uit Leusden te onderzoeken. Door deze gratis screening worden vroegtijdig groeiproblemen opgespoord om zo rugproblemen en ingrijpende behandelingen in het ziekenhuis te voorkomen. Bij groeiproblemen kan er dus sprake zijn van een scoliose (zijwaartse buiging), maar ook zoals het tegenwoordig wordt benoemd de ‘gameboyrug’ (versterkte buiging in de bovenrug).

Kinderen worden bijna niet meer op scoliose gecontroleerd door de GGD. Omdat scoliose vaak rond een leeftijd van 11-12 jaar begint en dan nog goed te behandelen is, dat wil zeggen zonder ingrijpende maatregelen zoals het dragen van een brace en/of operatie, hebben wij die verantwoordelijkheid overgenomen.

In Leusden wordt deze screening ondersteund door Mw. H. Sonneveld, orthopeed in Meander MC.

Citaat van orthopeed Mw. Sonneveld:

“Het is erg jammer dat er nog zoveel kinderen, voornamelijk meisjes, op mijn spreekuur komen met een forse scoliose terwijl ze eigenlijk al zijn uitgegroeid. Zij komen dan vaak al in aanmerking voor operatieve behandeling. Zouden ze eerder, voor de groeispurt, al zijn doorverwezen dan zou een behandeling met oefentherapie en/of brace nog mogelijk zijn geweest. Er is dan vaak nog sprake van een kleine bocht die door de omgeving niet wordt gesignaleerd maar met de eenvoudige buktest al wel gezien kan worden. De buktest is een hele simpele test, makkelijk uit te voeren en goed geschikt voor vroeg-diagnostiek zodat er op een vroeger tijdstip behandeling kan worden ingezet en uiteindelijk operatieve behandeling minder vaak nodig zal zijn. “

Wil jij op een basisschool een gratis screening laten doen? Neem contact op voor meer informatie.
Ook op de praktijk doe ik gratis scoliose-screeningen uitvoeren van max. 15 minuten. 

Kijk ook op www.rugindegroei.nl voor meer informatie.